Vårens Naturvårdsdag och Årsmötet

Vårens Naturvårdsdag
lördag 21 april 2018 kl 10.00

Samling sker kl 10.00 vid
-Badet på Lisö kalv, Tillsyningsmän: Hans Engqvist & Hans Kraft / Eva-Lotta Ahlstrand
-Parkeringsplatsen vid Kyrkholmen / Fotbollsplanen, Tillsyningsmän: Mikael Brege & Bernt Söder
-Pumphuset på Blå väg, Tillsyningsman: Jan Stålhamre
-Sjösättningsrampen Röd väg, Tillsyningsman: Jacob Lindborg
allt beroende på vilken plats man bor närmast.

Årsmöte LFT
söndag 22 april 2018 kl 13.30 i Lisö bygdegård

Naturvårdsdag 14 Oktober 2017

Arbetet leddes av Tillsyningsmännen, som planerat aktiviteterna inom respektive område.

Tillsyningsmännen och Motorsågsmannen träffades på morgonen inför Naturvårdsdagen hemma hos Bernt Söder – tack Bernt!

GRYTNÄS
Jacob Lindborg
Jan Stålhamre

 • Vid Brygga E tog vi hand om kapade träd och eldade ris.
 • Röjning vid sjösättningsrampen och eldade också där.
 • Röjning vid Kyrkviken, eldade upp befintliga högar samt ris som vi drog ihop från nyfällda träd.
 • Motorsågsman Krister jobbade på och fällde några markerade träd.
 • Korvgrillning och trevligt umgänge.


LINDHOLMEN

Mikael Brege
Bernt Söder

 • Badflottar uppe på stranden, många som hjälpte till att dra upp dessa.
 • Stigen mellan ängen och badet grusades. Ett arbete som är pågående och visar fantastiskt resultat så här långt.
 • Sedvanlig röjning runt midsommarängen samt lite plock längs vägarna resulterade i (svårtänd men dock) brasa vid Kyrkholmsparkeringen.
 • Lite avbrott vid föreningsboden för korvgrillning och lite ”surr” är ett naturligt och trevligt inslag
 • Jag som röjningsledare blir aldrig besviken över engagemanget så inte heller denna gång!
 • Uppslagen inför vårens röjning är många. Vi hoppas på ännu fler deltagare till våren.

LISÖ KALV
Hasse Engqvist
Eva-Lotta Ahlstrand

 • Vi var 23 st härligt arbetsglada som började dagen i lätt regn och avslutade i solsken
 • Lisökalv är ett gäng oerhört effektiva och arbetsamma medlemmar. Alla är snabbt igång och utför det som ska göras och lite till.
 • Vi lagade potthål, röjde sly på våra allmänningar och fällde en hel de hassel och aspar. Det fälldes även tre ruttna björkar som stod lite farligt vid vägkanten samt ett träd som hängde över en teleledning.
 • Allt forslades ner till stranden där brasan och solen värmde.
 • Vi avslutade dagen med korvgrillning och sist men inte minst bjöds vi på kaffe och hembakt kaka. Alla var nöjda med sina insatser och poängterade att det är trevligt att träffa alla grannar, i alla fall två gånger om året.

Halvstulpanvarning 2017-08-23

Nu sätter sig havstulpanerna i våra vatten

Havstulpanvarning för Västernorrland, Gävle, Uppland, Stockholm, Södermanland och Östergötlands län. Lokala skillnader kan förekomma. Men info på www.båtmiljö.se

Uppkopplad på Lisö. Bredbandsbolaget och Telia

Uppkopplad på Lisö. Bredbandsbolaget och Telia

Både bredbandsbolaget och Telia ligger i startgropar för att komma ut till Lisö och leverera fiber till våra fastigheter. Telia var först ut och hade ett informationsmöte i Lisö bygdegård, Från Bredbandsbolaget har vi fått söka upp informationen om men även om det tagit lite tid har vi tolkat den tidigare informationen av intresserade inom Lisö som så intressant att vi ville ha med på vår hemsida.

Information om Bredbandsbolaget Öppen fiber . Mer information finns att finna på http://www.bredbandsbolaget.se/villafiber/index.html

Information om Telia öppen fiber . Mer information finns att finna på https://www.oppenfiber.se/anslut/villa

Ett av våra grannområden ute på Lisö har haft ett litet kunskapsförsprång och har en som jag tycker bra information i ämnet. Se http://www.falkudde.n.nu/ .

Mvh Styrelsen

Bilder från Naturvårdsdagen 2017-04-22

Arbete vid ”Bertilstigen”

 

Arbete och korvgrillning vid Kyrkviken

 

Eldning vid Kluckviken

 

Arbete och korvgrillning vid Sjösättningsrampen

 

Arbete vid Gul Väg

 

Arbete vid Kyrkholmenparkeringen

 

Arbete och korvgrillning på Lisö Kalv

Korvgrillning på Midsommarängen

Naturvårdsdag 22 april 2017 kl 10.00

Vårens naturvårdsdag kommer att äga rum lördagen den 22 april 2017 kl 10-14.

Grytnäs
Samling, avprickning och fördelning av arbetsuppgifter sker vid två platser
-Blå väg (väg 6) vid pumphuset
-Röd väg (väg 5)  vid infarten till sjösättningsrampen

Lindholmen
Samling, avprickning och fördelning av arbetsuppgifter sker vid
-Midsommarängen

Lisö Kalv
Samling, avprickning och fördelning av arbetsuppgifter sker vid
-Badet Lisö Kalv

 

Seglarskolan gör uppehåll 2017

Seglarskolan gör ett uppehåll i år p g a brist på personal. Skulle några förändringar uppkomma, som möjliggör genomförande av seglarskolan, meddelas detta föreningens medlemmar samt anslås på anslagstavlan.

Per Johansson
per.johansson@bjorkmansglas.se
0708971712

Jan Jareman
jan@teknoservice.se
0707489002

 

 

Simskolan v 28, 10 – 14 juli 2017 – ansvarig ledare behövs!

Simskolan, som är väletablerad sen många år tillbaka, kommer att äga rum i sommar under v 28, 10 – 14 juli 2017, med avslutning på lördagen den 15 juli 2017.

För att kunna genomföra simskolan behövs dels en ansvarig ledare, dels en instruktör. För seglarskolan behövs en föräldrar kontakt med ansvar för administrationen. Det är mycket angeläget att finna lämpliga personer för dessa uppgifter, varför medlemmarna uppmanas hjälpa till med detta. Viss ersättning kommer att utgå till personerna i fråga.

Alla förslag emotses tacksammast till Jan Jareman  eller Per Johansson  i styrelsen. Jan och Per svarar också gärna på frågor ang simskolan och seglarskolan.

Jan Jareman
jan@teknoservice.se
0707489002

Per Johansson
per.johansson@bjorkmansglas.se
0708971712