Bilder från Naturvårdsdagen 13 april 2019

Det fanns mycket att röja upp och elda denna gång! Mycket fällda träd att ta hand om på Röd väg, Svart väg, Kyrkviken, Ugglestigen mfl ställen.

Full aktivitet i alla områden!


Samling, avprickning och fördelning av uppgifter på Lisökalv! Tillsyningsman Henrik Kraft med första förband i ryggsäcken.


Lisökalv

Släpkärra på och mycket blir gjort! Längst ner på Lisökalv.


Röjning och eldning vid Kyrkholmenparkeringen (vid fotbollsplanen)


Motorburen ungdom med attityd 🙂


Röjning erter vägen vid fotbollsplanen.


Arbete i Kyrkviken! Röjning efter fällda granar som hade angrepp av barkborre.

Röjning på Röd väg efter infarten till sjösättningsrampen. Här har vi tagit ner en gigantisk slånbärsbuske där vildsvinen ibland legat och tryckt.


Röjning på Röd väg efter infarten till sjösättningsrampen. Här har vi tagit ner en gigantisk slånbärsbuske där vildsvinen ibland legat och tryckt.


Röjning och eldning efter avverkning av alar längst upp på Röd väg. Vi har avverkat för att ljusa upp och skapa sjökontakt igen.


Roger med tunga artilleriet, levererar stockar till Kyrkviken. Alla är välkomna att hämta eldningsved!


Grillning vid föreningsboden Midsommarängen.

Vi fick användning av första hjälpenväskan! Vid föreningsboden Midsommarängen

Vårens naturvårdsdag är lördagen den 13 april 2019 kl 10-14

Samling sker kl 10.00 vid
-Badet på Lisö kalv, Tillsyningsmän: Hans Engqvist & Henrik Kraft
-Parkeringsplatsen vid Kyrkholmen / Fotbollsplanen, Tillsyningsmän: Mikael Brege & Bernt Söder
-Pumphuset på Blå väg, Tillsyningsman: Jan Stålhamre
-Sjösättningsrampen Röd väg, Tillsyningsman: Jacob Lindborg
allt beroende på vilken plats man bor närmast.

Respektive tillsyningsman har närvarolistor och det är viktigt att ni noterar att ni deltar, så att ni får avdrag på medlemsavgiften.

Som vanligt serveras korv och läsk. Att arbeta tillsammans och fika tillsammans är en viktig del av sammanhållningen i LFT. Naturvårdsdagarna gör att vi får snyggt och prydligt på våra allmänningar.

Inbrott på Lisökalv

Inbrott har skett på Lisökalv. Det upptäcktes under helgen 3-4 november och har skett någon gång under senaste två veckorna.  Tjuvarna tog sig in genom att forcera ett fönster och tog diverse verktyg och några ytterligare saker. Tjuvarna har inte gjort någon skadegörelse utöver det forcerade fönstret och har heller inte stökat till.

Håll extra uppsikt och stäm av med varandra om ni ser något misstänkt.

Bilder från vårens Naturvårdsdag 2018-04-21

 


Arbete på Stranden på Lisökalv

Röjning vid sjösättningsrampen på Grytnäs

Eldning i Grytnäs längs Röd väg

Eldning vid Helikopterlandningsplatsen Grytnäs

Eldning vid Sjösättningsrampen Grytnäs

I Kyrkviken vid Svart väg eldades och röjdes. Här grillar gänget från Grytnäs Blå väg.

Röjning längs vägen Lisökalv

Röjning längs vägen Lisökalv

Arbete vis Ugglestigen mellan Lindholmen och Lisökalv

Ugglestigen

En Grålle kommer till undsättning

En Grålle kommer till undsättning

Lindholmen, eldning vid Kyrkholmens parkering

Vassröjning i Kyrkviken, havskontakt på gång!

Kyrkviken

Kluckviken vid slutet av Svart väg i Grytnäs